Regulamentul competiţiei

MobilPRO – Inovare şi Mobilitate

Ediţia 2017

 

Pentru intrebari/sugestii/observatii, va rugam sa ne contactati prin email la suport@mobilpro.lse.org.ro

 

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

Organizatorii concursului „MobilPRO – Inovare şi Mobilitate” sunt:

 • Liga Studenţilor Electronişti (LSE)
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI), cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, având C.U.I. 4183199 și
 • Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)

Decizia de derulare a acestei competiţii conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa publicul despre acest fapt, pe site-ul oficial al competiţiei,http://mobilpro.lse.org.ro/, cu 48 de ore înainte.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI

Competiţia „MobilPRO – Inovare şi Mobilitate” Ediţia 2017 se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2016 – 19 martie 2017, urmând a fi organizată şi desfăşurată pe teritoriul României şi pe site-ul competiţiei http://mobilpro.lse.org.ro/.

Competiţia va fi împărţită în două etape, fiecare etapă având structură de desfăşurare distinctă. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada competiţiei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public cu 24 de ore înainte, pe site-ul proiectului http://mobilpro.lse.org.ro/.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Competiţia “MobilPRO – Inovare şi Mobilitate” este accesibilă tuturor studenţilor (in cadrul ciclului de licență sau master) şi elevilor care au vârsta de peste 14 ani în momentul înscrierii în concurs.

Participarea la concurs este gratuită.

Participanţii la competiţie vor fi constituiţi în echipe, fiecare echipă va putea fi constituită din 1 până la maxim 5 membri (elevi sau studenţi) și cel mult 1 coordonator (mentor/îndrumator/tutore), conformându-se regulilor din prezentul regulament.

Coordonatorul trebuie sa îndeplinească condiţia de a fi minimum absolvent al unei instituții de învățământ superior din ţară sau din afara acesteia. Fiecare membru poate face parte dintr-o singură echipă. Pentru a se putea înscrie în competiţie, participanţii trebuie să fie de acord cu toate prevederile acestui regulament. 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pentru a se putea înscrie în acestă competiţie participanţii trebuie să urmeze nişte reguli precise, specificate în prezentul Regulament şi publicate pe site-ul oficial al competiţiei, http://mobilpro.lse.org.ro/.

Ideea proiectului înscris în competiţie trebuie să corespundă devizei concursului: „Inovare şi Mobilitate”.

Prin Inovare, aşa cum este ea definită în http://www.businessinromania.eu/static/ro/ro-inovare înţelegem Inovare de produs, care în cazul aplicaţiilor software ar însemna aplicaţii noi sau aplicaţii existente sensibil îmbunătăţite, fie prin modificarea caracteristicilor de bază, conducând la îmbunătăţirea calităţilor şi/sau serviciilor pe care produsul le oferă consumatorului, fie prin crearea unor funcţionalități noi.

Pe de altă parte, “modificările tehnice minore sau cele estetice nu sunt considerate inovări, pentru că schimbările care au intervenit nu afectează performanţele, proprietăţile, costul sau materialele utilizate în produsul obţinut.”

Mobilitatea impune ca aplicaţia să fie instalată şi să funcţioneze pe un terminal mobil cu touchscreen (smartphone, tabletă, etc.) şi promovarea ideilor care subliniază permanenta mişcare (schimbare) a lumii IT în care trăim.

O echipă poate înscrie un număr nelimitat de idei, având posibilitatea să participe în etapa finală cu cel mult două dintre acestea.

Ideile de aplicații trebuie să corespundă uneia din cele 3 teme (secțiuni) ale ediției MobilPRO 2017:

 • TEMA 1 – Automobile inteligente(CONCEPT + DEMO + PREZENTARE)   
 • TEMA 2 –Aplicații mobile (CONCEPT + DEMO + PREZENTARE) 
 • TEMA 3 – Smart Territories (CONCEPT + DEMO + PREZENTARE)   

TEMA 2 este tema tradițională și principală, în jurul căreia se va desfășura concursul. Participanții trebuie să prezinte în cadrul concursului o aplicație instalată pe un dispozitiv mobil (sau un simulator) care să îndeplinească un minim de funcționalitate. 

Pentru dezvoltarea aplicaţiei se acceptă orice platformă mobilă (orice terminal mobil cu touchscreen şi orice sistem de operare)

TEMA 1 este pentru a doua oară pistă în cadrul concursului, iar TEMA 3 este introdusă în premieră în ediția MobilPRO 2017.

Niciuna din temele propuse nu impune vreo limitare de tehnologie, platforma sau limbaj de programare utilizate.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Competiţia „MobilPRO – Inovare şi Mobilitate” Ediţia 2017 se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2016 – 19 martie 2017, pe parcursul a două etape distincte.

DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI:

ETAPA 1 (ÎNSCRIERE și PREJURIZARE)

Pasul 1: (ÎNSCRIERE)

În perioada 1 decembrie 2016 – 26 februarie 2017, va avea loc înscrierea în competiţie a ideilor de aplicaţii pentru terminale mobile cu touchscreen(smartphone, tabletă, etc.), prin intermediul site-ului oficial al competiţiei, http://mobilpro.lse.org.ro/,

Etapa de înscriere este impărțită în 3 perioade:

 • 1 Decembrie 2016 – 8 Ianuarie 2017
 • 16 Ianuarie 2017 – 29 Ianuarie 2017
 • 6 Februarie 2017 – 26 Februarie 2017

La finalul fiecarei perioade de înscriere are loc validarea eligibilității ideilor (prejurizare). La solicitarea participanților, prejurizarea poate avea loc și înainte de finalul perioadei de înscriere în care se află. Pe întreaga perioadă de înscriere, participanții pot înscrie un număr nelimitat de idei și pot efectua un număr nelimitat de modificări în componența echipei. De asemenea, pe durata etapei de înscriere/prejurizare, ideile pot fi modificate, iar modificările trebuie să fie validate de organizatori. 

În rubricile formularului de înscriere plasat pe site-ul oficial al competiţiei, http://mobilpro.lse.org.ro/, participanții trebuie să precizeze în mod obligatoriu următoarele detalii:

– numele persoanelor care fac parte din echipă şi datele lor de contact (email şi telefon);

– o scurtă descriere a ideii de aplicaţie propusă, care sa cuprindă între 1 paragraf şi 1 pagină de text despre fiecare dintre următoarele:

 • publicul căruia i se poate adresa aplicaţia;
 • scenariul de utilizareavut în vedere;
 • temasau temele în care se încadreaza ideea de aplicaţie, dintre cele trei ale ediției curente;
 • ocomparaţie cu alte aplicaţii similare;
 • toate detaliile care să scoată în evidenţăpotenţialul de inovare al ideii de aplicaţie.

Echipelor înscrise li se va solicita prin intermediul formularului şi o modalitate prin care acestea să demonstreze faptul că au cunoştinţele necesare pentru a crea o aplicaţie instalabilă pe un terminal mobil, de exemplu să realizeze o aplicaţie „HelloMobilPRO” instalabilă pe platforma pe care îşi propun să realizeze aplicaţia.

Orice problemă apărută în procesul de înscriere va putea fi semnalată organizatorilor prin intermediul adresei de mail suport@mobilpro.lse.org.ro.

Pasul 2: (PREJURIZARE)

La finalul fiecarei perioade de înscriere, prevazute în prezentul regulament, are loc validarea eligibilității ideilor (prejurizare) înscrise. La solicitarea participanților, prejurizarea poate avea loc și înainte de finalul perioadei de înscriere în care se află. 

Prejurizarea este condusă de către echipa de organizare a MobilPRO 2017, echipă formată din cadre didactice din Facultatea ETTI și membri LSE. Preşedintele juriului va fi domnul Prof. Dr. Ing. Sever PAȘCA, Directorul Departamentului „Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei” (EAII) din Facultatea ETTI, UPB.

Scopul acestei analize este de a selecta ideile care corespund cerinţelor specificate în prezentul regulament:

 • ideea aplicaţiei înscrise în competiţie trebuie să corespundă pe cât posibil devizei concursului: „Inovare şi Mobilitate
 • aplicaţiaavută în vedere trebuie să corespundă temelor propuse
 • participanții trebuiesă demonstreze faptul că au cunoştinţele necesare pentru a crea o aplicaţie instalabilă pe un terminal mobil pe platforma pe care îşi propune să realizeze aplicaţia

În urma analizei, vor fi alese echipele care sunt calificate pentru ETAPA a 2-a a competiţiei.

Aplicaţiile calificate pentru etapa a 2-a vor fi anunţate pe site-ul oficial al competiţiei http://mobilpro.lse.org.ro/ la finalul fiecărei perioade de înscriere. 

ETAPA 2 (IMPLEMENTARE și JURIZARE)

Pasul 1: (IMPLEMENTARE)

În perioada 1 Decembrie 2016 – 8 Ianuarie 2017, echipele calificate în etapa a 2-a trebuie să implementeze ideile de aplicaţii mobile evaluate în etapa anterioară şi să înscrie aplicaţiile mobile rezultate, prin intermediul site-ului oficial al competiţiei, http://mobilpro.lse.org.ro/. Odată cu înscrierea aplicațiilor, participanții vor trebui să declare pe proprie răspundere ca aplicația (codul sursă și elemenetele grafice) sunt originale. 

Pentru TEMELE 1 și 3, etapa de implementare presupune pregătirea prezentării și a documentației aferente ideii inscrise, conform specificațiilor primite de la organizatori după ce validarea ideii a avut loc. Ediția a 4-a vine și cu o cerință de implementare a ideii, fiind necesar un DEMO.

Modalitatea concretă de înscriere a aplicațiilor implementate va fi pusă la dispoziţia participanților după ce validarea ideii a avut loc, dar nu mai devreme de data de 8 februarie 2017. Înscrierea aplicaţiilor va trebui să includă atât codurile sursă cât şi aplicaţia sub formă direct instalabilă, încărcate pe site-ul oficial al competiţiei. (Valabil in special pentru TEMA 2 – APLICAȚII MOBILE)

Orice problemă apărută în procesul de înscriere a aplicației implementate va putea fi semnalată organizatorilor prin intermediul adresei de mailsuport@mobilpro.lse.org.ro.

Pasul 2: (JURIZARE)

În perioada 17–19 martie 2017 (la o data şi oră exacte care vor fi anunţate cel târziu pe data de 4 Martie 2017 pe site-ul oficial al competiţiei,http://mobilpro.lse.org.ro/aplicaţiile înscrise de către echipele calificate în etapa a 2-a vor fi prezentate (cu întregul lor mod de utilizare –mai ales in cazul TEMEI 2 – APLICAȚII MOBILE) în faţa unui un juriu format din cadre didactice din Facultatea ETTI, membri LSE și reprezentanţi ai sponsorilor. Preşedintele juriului va fi domnul Prof. Dr. Ing. Sever PAȘCA, Directorul Departamentului EAII din Facultatea ETTI, UPB.

În mod evident, o condiţie obligatorie pentru ca o aplicaţie sa fie jurizată este ca ea să fie funcţională. (Valabil in special pentru TEMA 2 – APLICAȚII MOBILE)

Criteriile de apreciere de către juriu a aplicaţiilor din etapa a 2-a a competiţiei sunt următoarele:

 • inovareaadusă de aplicaţie – aceasta fiind apreciată prin gradul de noutate pe care îl prezintă, funcţiunile noi şi gradul de îmbunătăţire a calităţilor şi/sau serviciilor faţă de alte produse similare (criteriul contează în proporţie de 20% din total punctaj)
 • designul aplicaţiei– acesta fiind apreciat pe baza elementelor de estetică şi ergonomie prezentate (criteriul contează în proporţie de 20% din total punctaj)
 • calitatea codului sursă al aplicaţiei/calitatea arhitecturii software – aceasta fiind apreciată prin tehnologiile utilizate, eleganţa programării, gradul de optimizare a codului aplicaţiei pe platforma utilizată, pentru scopurile pe care şi le propune aplicaţia (criteriul contează în proporţie de 20% din total punctaj)
 • exploatarea resurselor oferite de terminalul mobil– acesta fiind apreciat pe baza complexităţii totale a facilităţilor pe care aplicaţia le exploatează pe terminalul mobil (criteriul contează în proporţie de 20% din total punctaj)
 • modalitatea de prezentare –fiind urmărite claritatea și coerența discursului de prezentare, gradul in care funcționalitatea este demonstrată în fața juriului, calitatea documentației oficiale a aplicației, precum și a slideshow-ului sau a alternativei aleasă de participanți (criteriul contează în proporţie de 20% din total punctaj)

Primele 3 aplicaţii clasate în urma punctajului juriului vor fi declarate câştigătoarele celor 3 Secțiuni (Teme).

Separat de competiţia propriu-zisă, sponsorii vor putea să le ofere echipelor participante şi alte premii, în funcţie de obiectivele lor particulare.

Aplicaţiile câştigătoare vor fi anunţate pe site-ul oficial al competiţiei http://mobilpro.lse.org.ro/ până la data de 1 aprilie 2017. 

 

SECŢIUNEA 6. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Echipele câştigătoare alese în urma rezultatului analizei juriului vor fi anunţate pe site-ul oficial la finalul competiţiei, în data de 1 Aprilie 2017.

Premiul nu poate fi acordat echipei câştigătoare de drept şi va fi acordat următoarei echipe clasate în ordinea punctajului obţinut de la juriu pentru aplicaţia din competiţie în următoarele condiţii:

 • dacă echipa câştigătoare nu a îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament;
 • dacă echipa câştigătoare nu este proprietarul de drept al aplicaţiei înscrise în competiţie.

 

SECŢIUNEA 7. DREPTURI INTELECTUALE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Secţiunea poate fi modificată în funcţie de cerinţele sponsorilor.

Toate aplicaţiile înscrise în competiţie rămân proprietatea Echipelor Participante, care pot participa cu aceleaşi aplicaţii şi în alte competiţii.

Totuşi, prin înscrierea în competiţie a unei aplicaţii, Echipele Participante sunt de acord că Organizatorii vor avea acces la codurile sursă ale aplicaţiei, pentru a putea evalua calitatea codului sursă al aplicaţiei.

Echipa Participantă înţelege şi e de acord că Organizatorii nu au, nici acum şi nici pe viitor, nici o obligaţie sau responsabilitate directă sau indirectă, nici o contribuţie de altă natura, în legătură cu încălcarea sau protejarea dreptului de autor al Echipei Participante.

 

SECŢIUNEA 8. INFORMAȚII LEGATE DE TAXE

Taxele în legătură directă cu premiile din competiţie conform legislaţiei fiscale române din domeniu cad în sarcina Organizatorilor.

Orice alt cost sau cheltuială în legătură cu acordarea şi primirea sau folosirea premiului este sarcina exclusivă a echipei câştigătoare.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA COMPETIŢIEI, SCHIMBĂRI/COMPLETĂRI ÎN REGULAMENT

Competiţia poate fi oprită doar în caz de forţă majoră sau prin decizia Organizatorilor, dar nu înainte de anunţarea sa publică pe site-ul oficial al competiţiei,http://mobilpro.lse.org.ro/.

De asemenea orice modificare/completare pe care Organizatorii o vor face prezentului regulament va face obiectul unei Anexe, care va putea fi obţinută/consultată gratuit pe site-ul oficial al competiţiei, http://mobilpro.lse.org.ro/. Organizatorii își asuma obligația de a notifica participații înscriși le ediția curentă de eventualele modificări care ar putea prezenta interes.

 

SECŢIUNEA 10. PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Prin înregistrarea în competiţie Echipa Participantă este de acord cu prevederile şi reglementările din prezentul regulament. Prin înscrierea în competiţie se înţelege implicit că echipa participantă cunoaşte prevederile regulamentului şi e de acord cu termenii lui. Toate echipele participante din această competiţie beneficiază de drepturile prevăzute în Legea nr. 677/2001.

Prin completarea datelor personale în formularul de înscriere în competiţie membrii echipelor participante sunt de acord să fie incluşi în baza de date a Organizatorilor.

Constituirea unei baze de date care conţine informaţii personale, pe perioada competiţiei, are drept scop desemnarea câştigătorului competiţiei; informarea participanţilor, prin diferite mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau prin alte căi de informare), în legătură cu detalii ale competiţiei şi alte detalii ulterioare.

Fiecare membru din echipele participante are dreptul de a solicita ştergerea din baza de date, trimiţând o solicitare scrisă la adresa de mailsuport@mobilpro.lse.org.ro.

Organizatorii se obligă să nu dezvăluie terţilor datele personale ale membrilor echipelor participante.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Orice dispută dintre Organizatori şi echipele câştigătoare va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din raza municipiului Bucureşti. Legea aplicabilă este Legea română.

 

SECŢIUNEA 12. ALTE REGLEMENTĂRI

O copie a Regulamentului competiţiei este disponibilă în mod gratuit oricărui doritor pe site-ul oficial al acestei competiţii, http://mobilpro.lse.org.ro/.